FishingBoat
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/new/yu-chuan1/dao-hang-hang-hai-yi-qi-chan-pin
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/en/FishingBoat/GMDSS-equipment